Monografia Gminy Iłowo-Osada już dostępna

38975585_1733654563370146_7637952878933442560_oUwaga! Już jest dostępny II Tom monografii iłowskich. Prawie 600 stron, pełno fotografii, map i ilustracji + wkładka – kolorowy plan stacji w Iłowie. Jeszcze we wrześniu planujemy promocję, o ile uda się załatwić salę. Komu zależy żeby było szybciej proszę o kontakt z Tadkiem Szamborą lub ze mną. Polecam!

Konkurs plastyczno-fotograficzny „Piękno mojej małej ojczyzny”

Znajdź piękny, interesujący, godny polecenia obiekt, pomnik, krajobraz w Twoim najbliższym otoczeniu – naszej Małej Ojczyźnie. Uwiecznij go na papierze, płótnie, fotografii dowolną techniką. Następnie opisz w metryczce i wyślij na adres organizatora. Najlepsze prace będą wystawione podczas finału Konkursu Wiedzy o Powiecie Działdowskim.

I ORGANIZATOR:

Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej

II CELE KONKURSU:

- wzbudzanie zainteresowań dzieci i młodzieży bogactwem przyrody, pięknem krajobrazów,

- inspirowanie do pogłębiania wiedzy o walorach przyrodniczo-kulturowych naszego powiatu

- prezentacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej i fotograficznej,

- upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki

 

III TECHNIKA PRAC:

- technika dowolna

- format pracy plastycznej A4 lub A3

- zdjęcia cyfrowe muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pixeli. Jedno zdjęcie nie może przekroczyć 10 MB.

 

IV UCZESTNICY:

- konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych powiatu działdowskiego

- konkurs fotograficzny dla uczniów klas gimnazjalnych i szkół średnich naszego powiatu

- prace należy przesłać, złożyć albo dostarczyć w wersji elektronicznej w terminie do

25 października 2018 r.

na adres: Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego ul. Plac Mickiewicza 43, 13-200 Działdowo

lub e-mail:impk@dzialdowo.pl , marianola53@poczta.onet.pl

 

V ZASADY UCZESTNICTWA;

- każdy uczestnik może nadesłać 1 pracę plastyczną / fotografię

- każda praca musi być zaopatrzona w metryczkę zawierającą: imię i nazwisko, klasę, nazwę szkoły, nazwę (krótki opis) miejsca przedstawionego na pracy plastycznej/ fotografii ,nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca zastała wykonana,

- prace zbiorowe nie będą oceniane

- do zestawu prac z danej szkoły należy dołączyć informacyjną kartę zbiorczą z nazwiskami uczniów, nauczyciela prowadzącego, adresem kontaktowym, telefonem i e-mailem szkoły.

 

VI OCENA PRAC:

- oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora,

- lista osób nagrodzonych, wyróżnionych oraz zakwalifikowanych do wystawy zostanie opublikowana na stronie TMZD. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody rzeczowe.

- uroczyste wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy odbędzie się w dniu 9 listopada 2018 r.

VII ZASADY ORGANIZACYJNE:

- nadesłane prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane uczestnikom konkursu

- nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O POWIECIE

Regulamin konkursu wiedzy o powiecie

Atrakcje na Dni Działdowa 2018

kajaki

 Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej

z okazji 674 rocznicy nadania praw miejskich

zaprasza na:

  • rajd rowerowy wokół Działdowa 7 i 14 sierpnia – zbiórka o godz. 17,15 przy skrzyżowaniu ul. Olsztyńskiej i Przemysłowej.

  • rajd pieszy wokół Działdowa 13 sierpnia – zbiórka o godz. 8,00 przy

   ul. Polnej obok przejścia podziemnego.

  • spacer po Działdowie 14 sierpnia – zbiórka o godz. 16,00 przy pomniku

   św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

  • spływ kajakowy po Wkrze: Nowy Dwór – Lubowidz 16 sierpnia –

   zbiórka o godz. 8,00 na parkingu przy bazarze. Koszt 30 zł od osoby.

  • 11 sierpnia Wędrowna Grupa WPK zaprasza na kolejny spacer na trasie:

   Kurojady-Chełsty-Kurojady. Zbiórka o godz. 9,00 w Kurojadach.

   Wyjazd z Działdowa o godz. 8,00, zbiórka na parkingu przy bazarze.

 

Marian Odachowski

Wycieczka autokarowa po powiecie działdowskim

Wycieczka autokarowa członków TMZD po powiecie działdowskim

Termin:

16 czerwca 2018 r.

godz. 8,00 – wyjazd z parkingu przy ul. Świerkowej

godz. 8,05 – przystanek PKS przy ul. Męczenników /obok parking przy bazarze/

Trasa:

Działdowo – Hartowiec – Truszczyny- Rybno – Koszelewy – Żabiny- Uzdowo – Działdowo ok 100 km

Program:

9-10,30

Zwiedzanie Hartowca z przewodnikiem p. Bogusławem Łukwińskim – nauczycielem historii, miłośnikiem regionu i autorem książki o Hartowcu /możliwość nabycia/

11-12,30

Truszczyny

Obserwatorium astronomiczne. Spotkanie z p. Robertem Szajem

12,45 – 13,30

Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie – nowa siedziba.

Projekcja filmu dokumentalnego o pochodzącym z Rybna

Ks. Alfonsie Groszkowskim

13,30-15,00 obiad

Rybka w Gospodarstwie Rybackim p. Osowskich w Koszelewach/

15,00 – 17,30

Powrót do Działdowa. Po drodze zwiedzanie:

Żabiny

Myślęta

/Pałac Myślęta Spa – możliwa kawa/herbata dla chętnych lub spacer po okolicy/

Uzdowo

Działdowo

Powrót ok. godz. 17,30/18,00

Koszt ok 40 zł od osoby /obejmuje: transport, ubezpieczenie, obiad/ UWAGA !

Ceny paliw ostro idą w górę. Może trzeba będzie dołożyć do transportu po 5 zł.

Zapisy i informacje; Marian Odachowski tel. 604 841 748. Do końca maja pierwszeństwo dla członków TMZD, następnie przyjmujemy sympatyków.

Zaproszenie na Walne [1.03.2018]

Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej

13-200 Działdowo, ul. Grunwaldzka 7, KRS 0000045577

tel. 604 841 748

ZAPRASZA

 

na Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa,

które odbędzie się 1 marca 2018

o godz. 15,45 I termin, II termin o godz. 16.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Działdowie przy ul. Zamkowej 12

Porządek:

 

 1. Otwarcie i powitanie gości.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
 4. Powołanie Komisji Mandatowej oraz Komisji Wnioskowej.
 5. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 9. Dyskusja.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i udzielenia absolutorium Zarządowi.
 11. Dyskusja, wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

 

Po zakończeniu obrad o godz. 17,00

 

Prezentacja: Dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze Gminy Płośnica

 

Na naszej stronie: www.tmzd.whshost.com w zakładce dokumenty znajdują się:

 • sprawozdanie merytoryczne za 2017 rok
 • bilans
 • rachunek wyników
 • ujednolicony tekst statutu po zmianach

   

W trakcie obrad będą przyjmowane składki członkowskie /12 zł/