Protokół z Konkurs wiedzy o powiecie działdowskim 2017

Działdowo, 10.11.2017 r

 

Protokół

z posiedzenia Komisji Konkursowej

powołanej do przeprowadzenia finału powiatowego w Konkursie Wiedzy o Powiecie Działdowskim organizowanego przez: Starostwo Powiatowe, Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej.

Komisja w składzie:

Marian Odachowski Przewodniczący

Marcin Kwaśniewski Członek

Jadwiga Rapior-Sikorska Członek

Ewa Sotomska Członek

Grażyna Schade Członek

po dokonaniu oceny zadań testowych i podliczeniu wyników stwierdza co następuje:

1. W finale powiatowym Konkursu Wiedzy o Powiecie Działdowskim w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów wzięło udział 39 uczniów reprezentujących 17 szkół z terenu powiatu działdowskiego. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosiła 39.

Największą liczbę punktów uzyskali kolejno:

 1. Izabela Szostek Gimnazjum im. Pawła Nowakowskiego w Dłutowie 28,5 pkt
 2. Karolina Popiołek Zespół Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Narzymiu 26,5 pkt
 3. Szymon Roch Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Lidzbarku 24,5 pkt
 4. Agata Karbowska Szkoła Podstawowa

  im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybnie 21,5 pkt

5. Marlena Kalinowska Gimnazjum im. M. Skłodowskiej – Curie w Rybnie 21,5 pkt

6. Kacper Czajkowski Szkoła Podstawowa im. K. Górskiego w Burkacie 21,5 pkt

2. W finale powiatowym Konkursu Wiedzy o Powiecie Działdowskim w kategorii szkół ponadgimnazjalnych wzięło udział 18 uczniów reprezentujących 6 szkół z terenu powiatu działdowskiego. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosiła 39.

Największą liczbę punktów uzyskali kolejno:

 1. Zuzanna Anaczkowska Liceum Ogólnokształcące

  im. S. Żeromskiego w Działdowie 28 pkt

 2. Klaudia Zielkowska Liceum Ogólnokształcące

  im. S. Żeromskiego nr 1 w Działdowie 27 pkt

 3. Kacper Kordalski Liceum Ogólnokształcące

  im. K. K. Baczyńskiego w Lidzbarku 26 pkt

4. Kinga Karbowska Liceum Ogólnokształcące

im. bp. Jana Chrapka w Rybnie 24,5 pkt

5. Iwona Staszyńska Liceum Ogólnokształcące

im. bp. Jana Chrapka w Rybnie 24 pkt

6. Jakub Orłowski Zespól Szkół

im. E. Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie 24 pkt

Marian Odachowski

Zjazd Koleżeński TMZD

Koleżanki i Koledzy!

Szanowni Państwo! Miłośnicy i sympatycy!

24 września 1967 r. z inicjatywy wychowanków Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Działdowie, podczas III Zjazdu Koleżeńskiego powołane

zostało Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej. W 2017 roku przypada 50. rocznica naszego stowarzyszenia. Z tej okazji mamy zaszczyt zaprosić wszystkich naszych członków i sympatyków na jubileuszowy Zjazd Koleżeński.

Zjazd odbędzie się 23 września br. o godz. 10,00 w Ośrodku Szkoleniowo – Informacyjnym Przedsiębiorczości DAR SA. Działdowo, ul. Wł. Jagiełły 15.

Program Zjazdu Koleżeńskiego

1. Otwarcie i powitanie gości.

2. 50 lat Towarzystwa Miłośników Ziemi Działdowskiej. Wykład -prezentacja.

3. Promocja „Rocznika Działdowskiego” T X – jubileuszowy.

4. Wystąpienia gości.

5. Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego i fotograficznego pod hasłem: „Piękno Mojej Małej Ojczyzny”.

6. Część artystyczna.

7. Zakończenie.

Ze względów organizacyjnych oraz finansowych prosimy o potwierdzenie udziału w uroczystościach do 15 września: e-mail: marianola53@poczta.onet.pl , tel 604 841 748.

Imprezy towarzyszące w Ośrodku Szkoleniowo-Informacyjnym Przedsiębiorczości:

 1. Wystawa medalierska i numizmatyczna

 2. Wystawa obrazów Jana Andrzeja Walaska

 3. Wystawa nagrodzonych prac konkursowych

 4. Wystawa i kiermasz wydawnictw TMZD oraz kalendarzy: „Działdowszczyzna na starych kartach pocztowych”. Kronika TMZD

Bal Koleżeński 23 września w godz. 17,00 – 23,00 w Restauracji „Wkra”.

Koszt 70 zł od osoby. Zgłoszenia i wpłaty do 15 września: Bożena Świątkowska, Działdowo, ul. Katarzyny 14/4, tel. 604 523 354.

Wycieczka objazdowa, autokarowa po gminie Działdowo i Rybno 24 września

o godz. 10,00. Koszt 40 zł. Zgłoszenia i wpłaty do 15 września:

Marian Odachowski, Działdowo, ul. Wł. Jagiełły 34A/7, tel. 604 841 748.

Za Zarząd TMZD

Marian Odachowski

Wyniki konkursu plastycznego i fotograficznego

Protokół

z posiedzenia Komisji Konkursowej

powołanej do oceny prac w konkursie plastycznym organizowanym przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej pod hasłem: „Piękno mojej małej Ojczyzny”.

 

Komisja w składzie:

Henryka Szymaniak, Marian Odachowski i Jan Andrzej Walasek po obejrzeniu nadesłanych prac

postanowiła przyznać następujące nagrody:

Dwa I miejsca dla:

 1. Paweł Rutyna kl. VI SP Gródki
 2. Patryk Rybak kl. IV d SP nr 3 w Działdowie

Dwa II miejsca dla:

 1. Aleksandra Tomczyk kl. VII SP Ruszkowo
 2. Oliwia Kaliszewska kl. VII SP Turza Wielka

Dwa III miejsca dla:

 1. Maja Przybysz kl. V d SP nr 3 w Działdowie
 2. Kacper Krajewski kl. VII d SP nr 3 w Działdowie

   

Protokół

z posiedzenia Komisji Konkursowej

powołanej do oceny prac w konkursie fotograficznym organizowanym przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej pod hasłem: „Piękno mojej małej Ojczyzny”.

 

Komisja w składzie:

Ryszard Makszyński, Marian Odachowski i Rajmund Szczepański po obejrzeniu 25 prac

postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 

I miejsce

Justyna Lewandowska za pracę: „Wawrowo przed burzą” IV THL ZSZ nr 1 w Działdowie

 

II miejsce

Radek Kostrzewa za pracę: „Kościół w Narzymiu” II TME ZSZ nr 1 w Działdowie

 

III miejsce

Sandra Podsiad za pracę: „Jankowice – zachód słońca nad stawem” kl. II Gimnazjum Sławkowo

 

oraz dwa równorzędne wyróżnienia dla:

 1. Norbert Wajchert za pracę: „ Wielki Łęck – krajobraz” II TME ZSZ nr 1 w Działdowie
 2. Sebastian Dramiński za pracę: „Mazurski zakątek” II TME ZSZ nr 1 w Działdowie

 

 

Wszystkie prace plastyczne oraz nagrodzone i wyróżnione fotografie można będzie obejrzeć obejrzeć na wystawie 23 września br. o godz. 10,00 w Ośrodku Szkoleniowo – Informacyjnym Przedsiębiorczości DAR SA. Działdowo, ul. Wł. Jagiełły 15 / wejście od ul. Hallera/

Zapraszamy autorów prac wraz z rodzicami i opiekunami/nauczycielami.

 

Prezes TMZD

Marian Odachowski

X tom Rocznika Działdowskiego – recenzja

Odachowski_ks Rocznik Dzialdowski – Tom X – okladka_165x240 (3)

Prof. UWM dr hab. Kazimierz Grążawski

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych

UWM w Olsztynie

Recenzja wydawnicza X tomu Rocznika Działdowskiego (2017)

Przedłożony do recenzji kolejny już X tom Rocznika Działdowskiego liczy 352 strony tekstu wraz z ilustracjami i zawiera 20 artykułów dotyczących róznorakich zagadnień związanych z dziejami Działdowszczyzny. Publikację otwiera sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Działdowskiej (E. Sotomska).

W pierwszej części tomu tematyka artykułów mieści się w szerokich ramach chronologicznych: od średniowiecza po czasy współczesne. Artykuły dotyczą wielu aspektów dziejów:od opracowań wybranych zabytków archeologicznych (I. Mroczek, M. Bartkowska) poprzez dzieje kościoła (F. Skibicki), przedstawienie sylwetki ks. F. Lissa (M. Anczykowski), ślady florenckich mistrzów w Białutach (A. Szambora-Jaszewska), postać A. Twardowskiego – starosty i malwersanta (P. Bystrzycki), o Straży Granicznej i Celnej (T. Szambora).

W umownie określonej przeze mnie drugiej części spotykamy bardzo różnorodną tematykę i formę wypowiedzi. Rozpoczynają ją dwa szkice o charakterze pamiętnikarskim (F. Falinowski; Z. Makowski, po czym następują opracowania monograficzne pałaców i dworów Działdowszczyzny (M. Tułodziecki) czy krótki zarys historii wsi Filice (H. Dziedzic). Następnie znajdujemy dwa autobiograficzne opowiadania J. Regulskiego oraz refleksje na temat wydrzeń z czasów I i II wojny światowej. Kolejno pojawia się także szkic biograficzny niedawno zmarlego wybitnego poety i pisarza mazurskiego – Erwina Kruka (E. Sotomska). Wreszcie tom zamykają trzy opracowania uczennic działdowskich szkół (Z. Anaczkowska, P. Golian, A. Rosłon) traktujące o postaciach patriotach ziemi działdowskiej – o L. Zalewskim, A. Mitza, J. Licznerskim.

X tom Rocznika Działdowskiego prezentuje bogate spektrum tematyki regionalnej Działdowszczyzny i stanowi kolejny wkład w kultywowanie dziedzictwa kulturowego i lokalnej tradycji. Mimo, iż poszczególne opracowania reprezentują zróżnicowany poziom merytoryczny, to ich wartość faktograficzna i źródłowa dla lokalnej historii jest nie do przecenienia. Artykuły mają przeważnie formę popularnonaukową (bez aparatu naukowego) choć to wynika niekiedy z konwencji (opowiadania, wspomnienia).

Godnym podkreślenia jest fakt, iż konsekwentnie wydawane kolejne edycje rocznika tworzą trwałą jakość dla lokalnej społeczności. Wobec powyższego z całym przekonaniem rekomenduję omawianą publikację do druku.

Kazimierz Grążawski

Dni Działdowa 2017

Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej

z okazji 673 rocznicy nadania praw miejskich

zaprasza

 • spływ kajakowy po Wkrze: Działdowo-Nowy Dwór 9 sierpnia – zbiórka o godz. 9,00 przy moście kolejowym. Koszt 20 zł od osoby.

 • rajd rowerowy wokół Działdowa 14 sierpnia – zbiórka o godz. 16,00 przy skrzyżowaniu ul. Olsztyńskiej i Przemysłowej k. basenu.

 • rajd pieszy wokół Działdowa 16 sierpnia – zbiórka o godz. 9,00 przy ul. Wolności /Kanał Młyński – mostek k. dawnej siłowni/

 • spacer po Działdowie 17 sierpnia – zbiórka o godz. 16,00 przy pomniku

  św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

Marian Odachowski