Spotkanie opłatkowe TMZD

2święta

Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej

ZAPRASZA

na spotkanie opłatkowe członków i sympatyków

11 grudnia o godz. 17,00 do restauracji „Wkra”

Działdowo, ul. Zamkowa 2

W programie:

 • aukcja stroików i kartek świątecznych Henryki Szymaniak

 • promocja kalendarza -Działdowszczyzna na starych kartach pocztowych -2019

 • tradycyjne spotkanie opłatkowe członków i sympatyków TMZD

zainteresowanych proszę o potwierdzenie i wpłatę 30 zł

do dnia 7 grudnia do Aleksandry Odachowskiej tel. 604 722 497

Za Zarząd

Marian Odachowski

Rajd pieszy – 18.11.2018

 

72

Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej

ZAPRASZA

na rajd pieszy w dniu 18 listopada na trasie:

Działdowo- cmentarz wojenny k/Sarnowa- Działdowo

Zbiórka uczestników o godz.10:00 przy kościele św. Katarzyny

Proszę o zabranie zniczy.

Za Zarząd

Marian Odachowski

 

Wyniki konkursu „Piękno mojej małej ojczyzny” – protokół

Działdowo, 6.11.2018 r

 

Protokół

z posiedzenia Komisji Konkursowej

powołanej do oceny prac w konkursie plastycznym organizowanym przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej pod hasłem: „Piękno mojej małej Ojczyzny”.

 

Komisja w składzie:

Justyna Konopka, Henryka Szymaniak i Jan Andrzej Walasek po obejrzeniu nadesłanych prac

postanowiła przyznać następujące nagrody:

 

I miejsce; Mateusz Aronowski kl. V b SP nr 2 Lidzbark

 

II miejsce: Aleksander Bedra kl. VII c SP nr 4 Działdowo

 

III miejsce: Nina Sosnowska kl. IV a SP nr 2 Lidzbark

 

oraz 3 równorzędne wyróżnienia:

 1. Oliwia Kaliszewska kl. VIII SP Turza Wielka
 2. Julian Radzanowski kl I b SP nr 3 Działdowo
 3. Hubert Potorski kl V SP Żabiny

 

Protokół

z posiedzenia Komisji Konkursowej

powołanej do oceny prac w konkursie fotograficznym organizowanym przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej pod hasłem: „Piękno mojej małej Ojczyzny”.

Komisja w składzie:

Michał Budzyński, Karol Wrombel, Ryszard Makszyński, Rajmund Szczepański po obejrzeniu nadesłanych prac postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 

I miejsce

Zuzanna Czajkowska za pracę: „ Jezioro lidzbarskie o zachodzie słońca” kl. I a LO Lidzbark

 

II miejsce

Mariusz Kłosowski za pracę: „Jezioro lidzbarskie podczas zachodu słońca” kl I b LO Lidzbark

 

III miejsce

Adam Lewandowski za pracę: „Park nad jeziorem lidzbarskim” kl. II THM ZSZ nr 1 Działdowo

oraz wyróżnienie dla:

Katarzyna Nowacka za pracę: „Zachód słońca nad stawami w Narzymiu” kl. III a

Publiczne Gimnazjum przy Zespole Szkół nr 2 im. Jana Pawła Ii w Narzymiu

Wszystkie prace plastyczne oraz nagrodzone i wyróżnione fotografie można będzie obejrzeć obejrzeć na wystawie 14 listopada br. o godz. 13,00 w Działdowskim Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR SA. Działdowo, ul. Polna 11A

Zapraszamy autorów prac wraz z rodzicami i opiekunami/nauczycielami.

Prezes TMZD Marian Odachowski

Rajd po Złoty Liść Jesieni 2018

Rajd 2018 Złoty Liść

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie

Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej

ZAPRASZAJĄ NA

Powiatowy Rajd Pieszy

Po Złoty Liść Jesieni 2018

Rajd odbędzie się w dniu 13 października na trasie:

Iłowo-Osada – Dwukoły – Krępa – Narzym, łącznie ok. 10 km

Szlak prowadzi wzdłuż historycznej granicy mazowiecko-krzyżackiej tzw. wału.

Zbiórka uczestników o godz. 9,15 na dworcu PKP w Działdowie,

odjazd pociągu o godz. 9,30

Powrót pociągiem z Narzymia o godz. 14,00

Uczestników obowiązuje wykupienie biletów PKP we własnym zakresie.

 

Informacje i zapisy do 12 października: Marian Odachowski tel. 604 841 748.

Wycieczka autokarowa do Bieżunia i Żuromina

Termin:

6 października 2018 r.

godz. 8,45 – wyjazd z parkingu przy ul. Świerkowej

godz. 8,55 – nieutwardzony parking przy bazarze

 

Program:

10,00-11,30

Zwiedzanie Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu/

Kościoła Świętej Trójcy/ruin dawnego pałacu Zamojskich

 

12-13,30

Żuromin

Zwiedzanie miasta i kościoła pw. św. Antoniego z Padwy z przewodnikiem:

Marek Markowski – prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Żuromińskiej

14,00 – 16,00

obiad/czas wolny/kawa/ galeria handlowa

 

16,00 – 17,00

Powrót do Działdowa.

 

Koszt ok 40 zł od osoby obejmuje: transport, ubezpieczenie, obiad

Zapisy i informacje; Marian Odachowski tel. 604 841 748.

Do końca września pierwszeństwo dla członków TMZD,

następnie do 4 października przyjmujemy sympatyków.

 

Monografia Gminy Iłowo-Osada już dostępna

38975585_1733654563370146_7637952878933442560_oUwaga! Już jest dostępny II Tom monografii iłowskich. Prawie 600 stron, pełno fotografii, map i ilustracji + wkładka – kolorowy plan stacji w Iłowie. Jeszcze we wrześniu planujemy promocję, o ile uda się załatwić salę. Komu zależy żeby było szybciej proszę o kontakt z Tadkiem Szamborą lub ze mną. Polecam!

Konkurs plastyczno-fotograficzny „Piękno mojej małej ojczyzny”

Znajdź piękny, interesujący, godny polecenia obiekt, pomnik, krajobraz w Twoim najbliższym otoczeniu – naszej Małej Ojczyźnie. Uwiecznij go na papierze, płótnie, fotografii dowolną techniką. Następnie opisz w metryczce i wyślij na adres organizatora. Najlepsze prace będą wystawione podczas finału Konkursu Wiedzy o Powiecie Działdowskim.

I ORGANIZATOR:

Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej

II CELE KONKURSU:

- wzbudzanie zainteresowań dzieci i młodzieży bogactwem przyrody, pięknem krajobrazów,

- inspirowanie do pogłębiania wiedzy o walorach przyrodniczo-kulturowych naszego powiatu

- prezentacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej i fotograficznej,

- upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki

 

III TECHNIKA PRAC:

- technika dowolna

- format pracy plastycznej A4 lub A3

- zdjęcia cyfrowe muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pixeli. Jedno zdjęcie nie może przekroczyć 10 MB.

 

IV UCZESTNICY:

- konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych powiatu działdowskiego

- konkurs fotograficzny dla uczniów klas gimnazjalnych i szkół średnich naszego powiatu

- prace należy przesłać, złożyć albo dostarczyć w wersji elektronicznej w terminie do

25 października 2018 r.

na adres: Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego ul. Plac Mickiewicza 43, 13-200 Działdowo

lub e-mail:impk@dzialdowo.pl , marianola53@poczta.onet.pl

 

V ZASADY UCZESTNICTWA;

- każdy uczestnik może nadesłać 1 pracę plastyczną / fotografię

- każda praca musi być zaopatrzona w metryczkę zawierającą: imię i nazwisko, klasę, nazwę szkoły, nazwę (krótki opis) miejsca przedstawionego na pracy plastycznej/ fotografii ,nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca zastała wykonana,

- prace zbiorowe nie będą oceniane

- do zestawu prac z danej szkoły należy dołączyć informacyjną kartę zbiorczą z nazwiskami uczniów, nauczyciela prowadzącego, adresem kontaktowym, telefonem i e-mailem szkoły.

 

VI OCENA PRAC:

- oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora,

- lista osób nagrodzonych, wyróżnionych oraz zakwalifikowanych do wystawy zostanie opublikowana na stronie TMZD. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody rzeczowe.

- uroczyste wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy odbędzie się w dniu 9 listopada 2018 r.

VII ZASADY ORGANIZACYJNE:

- nadesłane prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane uczestnikom konkursu

- nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O POWIECIE

Regulamin konkursu wiedzy o powiecie

Atrakcje na Dni Działdowa 2018

kajaki

 Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej

z okazji 674 rocznicy nadania praw miejskich

zaprasza na:

  • rajd rowerowy wokół Działdowa 7 i 14 sierpnia – zbiórka o godz. 17,15 przy skrzyżowaniu ul. Olsztyńskiej i Przemysłowej.

  • rajd pieszy wokół Działdowa 13 sierpnia – zbiórka o godz. 8,00 przy

   ul. Polnej obok przejścia podziemnego.

  • spacer po Działdowie 14 sierpnia – zbiórka o godz. 16,00 przy pomniku

   św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

  • spływ kajakowy po Wkrze: Nowy Dwór – Lubowidz 16 sierpnia –

   zbiórka o godz. 8,00 na parkingu przy bazarze. Koszt 30 zł od osoby.

  • 11 sierpnia Wędrowna Grupa WPK zaprasza na kolejny spacer na trasie:

   Kurojady-Chełsty-Kurojady. Zbiórka o godz. 9,00 w Kurojadach.

   Wyjazd z Działdowa o godz. 8,00, zbiórka na parkingu przy bazarze.

 

Marian Odachowski

Wycieczka autokarowa po powiecie działdowskim

Wycieczka autokarowa członków TMZD po powiecie działdowskim

Termin:

16 czerwca 2018 r.

godz. 8,00 – wyjazd z parkingu przy ul. Świerkowej

godz. 8,05 – przystanek PKS przy ul. Męczenników /obok parking przy bazarze/

Trasa:

Działdowo – Hartowiec – Truszczyny- Rybno – Koszelewy – Żabiny- Uzdowo – Działdowo ok 100 km

Program:

9-10,30

Zwiedzanie Hartowca z przewodnikiem p. Bogusławem Łukwińskim – nauczycielem historii, miłośnikiem regionu i autorem książki o Hartowcu /możliwość nabycia/

11-12,30

Truszczyny

Obserwatorium astronomiczne. Spotkanie z p. Robertem Szajem

12,45 – 13,30

Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie – nowa siedziba.

Projekcja filmu dokumentalnego o pochodzącym z Rybna

Ks. Alfonsie Groszkowskim

13,30-15,00 obiad

Rybka w Gospodarstwie Rybackim p. Osowskich w Koszelewach/

15,00 – 17,30

Powrót do Działdowa. Po drodze zwiedzanie:

Żabiny

Myślęta

/Pałac Myślęta Spa – możliwa kawa/herbata dla chętnych lub spacer po okolicy/

Uzdowo

Działdowo

Powrót ok. godz. 17,30/18,00

Koszt ok 40 zł od osoby /obejmuje: transport, ubezpieczenie, obiad/ UWAGA !

Ceny paliw ostro idą w górę. Może trzeba będzie dołożyć do transportu po 5 zł.

Zapisy i informacje; Marian Odachowski tel. 604 841 748. Do końca maja pierwszeństwo dla członków TMZD, następnie przyjmujemy sympatyków.