X tom Rocznika Działdowskiego – recenzja

Odachowski_ks Rocznik Dzialdowski – Tom X – okladka_165x240 (3)

Prof. UWM dr hab. Kazimierz Grążawski

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych

UWM w Olsztynie

Recenzja wydawnicza X tomu Rocznika Działdowskiego (2017)

Przedłożony do recenzji kolejny już X tom Rocznika Działdowskiego liczy 352 strony tekstu wraz z ilustracjami i zawiera 20 artykułów dotyczących róznorakich zagadnień związanych z dziejami Działdowszczyzny. Publikację otwiera sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Działdowskiej (E. Sotomska).

W pierwszej części tomu tematyka artykułów mieści się w szerokich ramach chronologicznych: od średniowiecza po czasy współczesne. Artykuły dotyczą wielu aspektów dziejów:od opracowań wybranych zabytków archeologicznych (I. Mroczek, M. Bartkowska) poprzez dzieje kościoła (F. Skibicki), przedstawienie sylwetki ks. F. Lissa (M. Anczykowski), ślady florenckich mistrzów w Białutach (A. Szambora-Jaszewska), postać A. Twardowskiego – starosty i malwersanta (P. Bystrzycki), o Straży Granicznej i Celnej (T. Szambora).

W umownie określonej przeze mnie drugiej części spotykamy bardzo różnorodną tematykę i formę wypowiedzi. Rozpoczynają ją dwa szkice o charakterze pamiętnikarskim (F. Falinowski; Z. Makowski, po czym następują opracowania monograficzne pałaców i dworów Działdowszczyzny (M. Tułodziecki) czy krótki zarys historii wsi Filice (H. Dziedzic). Następnie znajdujemy dwa autobiograficzne opowiadania J. Regulskiego oraz refleksje na temat wydrzeń z czasów I i II wojny światowej. Kolejno pojawia się także szkic biograficzny niedawno zmarlego wybitnego poety i pisarza mazurskiego – Erwina Kruka (E. Sotomska). Wreszcie tom zamykają trzy opracowania uczennic działdowskich szkół (Z. Anaczkowska, P. Golian, A. Rosłon) traktujące o postaciach patriotach ziemi działdowskiej – o L. Zalewskim, A. Mitza, J. Licznerskim.

X tom Rocznika Działdowskiego prezentuje bogate spektrum tematyki regionalnej Działdowszczyzny i stanowi kolejny wkład w kultywowanie dziedzictwa kulturowego i lokalnej tradycji. Mimo, iż poszczególne opracowania reprezentują zróżnicowany poziom merytoryczny, to ich wartość faktograficzna i źródłowa dla lokalnej historii jest nie do przecenienia. Artykuły mają przeważnie formę popularnonaukową (bez aparatu naukowego) choć to wynika niekiedy z konwencji (opowiadania, wspomnienia).

Godnym podkreślenia jest fakt, iż konsekwentnie wydawane kolejne edycje rocznika tworzą trwałą jakość dla lokalnej społeczności. Wobec powyższego z całym przekonaniem rekomenduję omawianą publikację do druku.

Kazimierz Grążawski

Dni Działdowa 2017

Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej

z okazji 673 rocznicy nadania praw miejskich

zaprasza

 • spływ kajakowy po Wkrze: Działdowo-Nowy Dwór 9 sierpnia – zbiórka o godz. 9,00 przy moście kolejowym. Koszt 20 zł od osoby.

 • rajd rowerowy wokół Działdowa 14 sierpnia – zbiórka o godz. 16,00 przy skrzyżowaniu ul. Olsztyńskiej i Przemysłowej k. basenu.

 • rajd pieszy wokół Działdowa 16 sierpnia – zbiórka o godz. 9,00 przy ul. Wolności /Kanał Młyński – mostek k. dawnej siłowni/

 • spacer po Działdowie 17 sierpnia – zbiórka o godz. 16,00 przy pomniku

  św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

Marian Odachowski

Zaproszenie na walne zgromadzenie

Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej

13-200 Działdowo, ul. Grunwaldzka 7, KRS 0000045577

tel. 604 841 748

ZAPRASZA

 

na Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa,

które odbędzie się 2 marca 2017

o godz. 15,45 I termin, II termin o godz. 16.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Działdowie przy ul. Zamkowej 12

Porządek:

 

 1. Otwarcie i powitanie gości.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
 4. Powołanie Komisji Mandatowej oraz Komisji Wnioskowej.
 5. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 9. Dyskusja.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i udzielenia absolutorium Zarządowi.
 11. Dyskusja, wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

 

Po zakończeniu obrad o godz. 17,00 :

 

Promocja książki Elżbiety Zakrzewskiej, Obrazki Działdowskie

W trakcie obrad będą przyjmowane składki członkowskie /12 zł/

Elzbieta Zakrzewska_ks Obrazki Dzialdowskie – Okladka_A5 (2)

Antypolska Akcja – Rzeź Wołyńska

Stowarzyszenie Odnowy Chrześcijańskiej „Pamięć i Tożsamość” w Działdowie zaprasza na prelekcję ANTYPOLSKA AKCJA OUN I UPA BANDERY – RZEŹ WOŁYŃSKA

Odbędzie się 8 lutego o godz. 17.00 w Auli CKU w Działdowie (ul. Polna 11A). darsa zaprasza