Dokumenty TMZD

Bilans TMZD (2021)

rachunek TMZD (2021)

Sprawozdanie merytoryczne 2021

—————————————————————

skład władz TMZD

Sprawozdanie TMZD za 2017 r.

bilans-rachunek-wg-zalacznika-6-jednostka-NGO-2017 (3)

————————————————————–

Sprawozdanie TMZD 2018

Bilans 2018

bilans-rachunek-wg-zalacznika-6-jednostka-NGO-cz2017 (1)

————————————————————–

Sprawozdanie TMZD 2019

Sprawozdanie TMZD 2019 Bilans 2019 bilans-rachunek-wg-zalacznika-6-jednostka-NGO-cz2019 (1)

Bilans 2019

————————————————————–

Bilans_2020

Sprawozdanie merytoryczne_2020

Rachunek zysków i strat_31095