Zmarł Waldemar Wółkiewicz

3

29 marca 2020 r. zmarł Kol. Waldemar Wółkiewicz

W latach 1959 – 1976 nauczyciel języka polskiego
w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Działdowie.
W latach 1976 – 1992 dyrektor Zespołu Szkól Medycznych.
Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Działdowo w latach 1981 – 1990.
Członek Honorowy
Towarzystwa Miłośników Ziemi Działdowskiej
Autor dziejów Licem Ogólnokształcącego dla Pracujących,
losów absolwentów Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Działdowie
oraz biogramów nauczycieli PSN pochodzących ze Śląska Cieszyńskiego.

Cześć jego pamięci…..

Możliwość komentowania jest wyłączona.