Zaproszenie na Walne Zgromadzenie

Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej

13-200 Działdowo, ul. Grunwaldzka 7, KRS 0000045577

tel. 604 841 748

ZAPRASZA

 

na Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa,

które odbędzie się 30 marca 2020 o godz. 16.00

II termin o godz. 16.30

w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Organizacji Pozarządowych

w Działdowie przy ul. Zamkowej 6

Porządek:

 1. Otwarcie i powitanie gości.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
 4. Powołanie Komisji Mandatowej oraz Komisji Wnioskowej.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Dyskusja.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
 9. Powołanie Komisji Wyborczej oraz Komisji Skrutacyjnej

  i wybór władz Towarzystwa na kadencję 2020 – 2024.

 10. Dyskusja, wolne wnioski.
 11. Przyjęcie planu pracy Towarzystwa na kadencję 2020-2024.

W przerwie między I a II terminem:

Promocja książki Tadeusza Szambory: Monografie Gminy Iłowo-Osada T III Białuty

Na naszej stronie: www.tmzd.whshost.com w zakładce dokumenty znajdują się:

 • sprawozdanie merytoryczne za 2019 rok
 • bilans
 • rachunek wyników
 • ujednolicony tekst statutu po zmianach

   

W trakcie obrad będą przyjmowane składki członkowskie /12 zł/

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.