Protokół Konkurs fotograficzny 2019 r.

Protokół

z posiedzenia Komisji Konkursowej

powołanej do oceny prac w konkursie fotograficznym organizowanym przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej pod hasłem: „Piękno mojej małej Ojczyzny” 2019 r.

Komisja w składzie:

Michał Budzyński, Karol Wrombel, Ryszard Makszyński, Rajmund Szczepański po obejrzeniu nadesłanych prac postanowiła nie przyznawać nagród za I, II i III miejsce.

Jednocześnie przyznano 3 równorzędne wyróżnienia:

 

Działdowo

Marta Chojnacka Klasa I Ga Zespól Szkól nr 1 w Działdowie

za pracę „Ratusz w Działdowie”

 

3

Jakub Księżopolski Klasa I Ga Zespól Szkól nr 1 w Działdowie

za pracę „Fragment cmentarza żydowskiego w Działdowie

 

Klaudia Wroszkowska

Klaudia Wroszkowska Klasa IV G Zespól Szkól nr 1 w Działdowie

za pracę „Jezioro Zarybinek w Rybnie”

Możliwość komentowania jest wyłączona.