Wyniki Konkursu Wiedzy o Powiecie Działdowskim

Działdowo, 8.11.2019 r

 

Protokół

z posiedzenia Komisji Konkursowej

powołanej do przeprowadzenia finału powiatowego w Konkursie Wiedzy o Powiecie Działdowskim organizowanego przez: Starostwo Powiatowe w Działdowie, Szkołę Podstawową

nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej.

 

Komisja w składzie:

Marian Odachowski Przewodniczący

Krystyna Mroczkowska Członek

Ewa Sotomska Członek

Ireneusz Tyburski Członek

 

po dokonaniu oceny zadań testowych i podliczeniu wyników stwierdza co następuje:

 

1. W finale powiatowym Konkursu Wiedzy o Powiecie Działdowskim w kategorii szkół podstawowych wzięło udział 24 uczniów reprezentujących 10 szkół z terenu powiatu działdowskiego. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosiła 40.

Największą liczbę punktów uzyskali kolejno:

 

 1. Bartosz Bilski Szkoła Podstawowa nr 1 w Lidzbarku 40 pkt
 2. Natalia Stawicka Szkoła Podstawowa w Dłutowie 26 pkt
 3. Oliwia Sobocińska Szkoła Podstawowa w Burkacie 22 pkt
 4. Adam Piórek Szkoła Podstawowa nr 1 w Działdowie 21 pkt

5. Paweł Krysiak Szkoła Podstawowa nr 1 w Lidzbarku 20 pkt

 

2. W finale powiatowym Konkursu Wiedzy o Powiecie Działdowskim w kategorii szkół średnich wzięło udział 19 uczniów reprezentujących 8 szkół z terenu powiatu działdowskiego. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosiła 40.

Największą liczbę punktów uzyskali kolejno:

 

 1. Miłosz Keczmerski Zespól Szkół nr 1 w Działdowie 25 pkt

 2. Kacper Czajkowski Zespól Szkół nr 1 w Działdowie 23 pkt

 3. Patryk Szmyt Zespół Szkół w Lidzbarku 20 pkt

 4. Kacper Grzymkowski Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

  w Iłowie-Osadzie 19 pkt

 5. Juliusz Pieckowski Zespól Szkół nr 1 w Działdowie 18 pkt

   

Marian Odachowski

Możliwość komentowania jest wyłączona.