Zaproszenie na Walne [1.03.2018]

Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej

13-200 Działdowo, ul. Grunwaldzka 7, KRS 0000045577

tel. 604 841 748

ZAPRASZA

 

na Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa,

które odbędzie się 1 marca 2018

o godz. 15,45 I termin, II termin o godz. 16.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Działdowie przy ul. Zamkowej 12

Porządek:

 

 1. Otwarcie i powitanie gości.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
 4. Powołanie Komisji Mandatowej oraz Komisji Wnioskowej.
 5. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 9. Dyskusja.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i udzielenia absolutorium Zarządowi.
 11. Dyskusja, wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

 

Po zakończeniu obrad o godz. 17,00

 

Prezentacja: Dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze Gminy Płośnica

 

Na naszej stronie: www.tmzd.whshost.com w zakładce dokumenty znajdują się:

 • sprawozdanie merytoryczne za 2017 rok
 • bilans
 • rachunek wyników
 • ujednolicony tekst statutu po zmianach

   

W trakcie obrad będą przyjmowane składki członkowskie /12 zł/

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.