Protokół z Konkurs wiedzy o powiecie działdowskim 2017

Działdowo, 10.11.2017 r

 

Protokół

z posiedzenia Komisji Konkursowej

powołanej do przeprowadzenia finału powiatowego w Konkursie Wiedzy o Powiecie Działdowskim organizowanego przez: Starostwo Powiatowe, Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej.

Komisja w składzie:

Marian Odachowski Przewodniczący

Marcin Kwaśniewski Członek

Jadwiga Rapior-Sikorska Członek

Ewa Sotomska Członek

Grażyna Schade Członek

po dokonaniu oceny zadań testowych i podliczeniu wyników stwierdza co następuje:

1. W finale powiatowym Konkursu Wiedzy o Powiecie Działdowskim w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów wzięło udział 39 uczniów reprezentujących 17 szkół z terenu powiatu działdowskiego. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosiła 39.

Największą liczbę punktów uzyskali kolejno:

 1. Izabela Szostek Gimnazjum im. Pawła Nowakowskiego w Dłutowie 28,5 pkt
 2. Karolina Popiołek Zespół Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Narzymiu 26,5 pkt
 3. Szymon Roch Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Lidzbarku 24,5 pkt
 4. Agata Karbowska Szkoła Podstawowa

  im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybnie 21,5 pkt

5. Marlena Kalinowska Gimnazjum im. M. Skłodowskiej – Curie w Rybnie 21,5 pkt

6. Kacper Czajkowski Szkoła Podstawowa im. K. Górskiego w Burkacie 21,5 pkt

2. W finale powiatowym Konkursu Wiedzy o Powiecie Działdowskim w kategorii szkół ponadgimnazjalnych wzięło udział 18 uczniów reprezentujących 6 szkół z terenu powiatu działdowskiego. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosiła 39.

Największą liczbę punktów uzyskali kolejno:

 1. Zuzanna Anaczkowska Liceum Ogólnokształcące

  im. S. Żeromskiego w Działdowie 28 pkt

 2. Klaudia Zielkowska Liceum Ogólnokształcące

  im. S. Żeromskiego nr 1 w Działdowie 27 pkt

 3. Kacper Kordalski Liceum Ogólnokształcące

  im. K. K. Baczyńskiego w Lidzbarku 26 pkt

4. Kinga Karbowska Liceum Ogólnokształcące

im. bp. Jana Chrapka w Rybnie 24,5 pkt

5. Iwona Staszyńska Liceum Ogólnokształcące

im. bp. Jana Chrapka w Rybnie 24 pkt

6. Jakub Orłowski Zespól Szkół

im. E. Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie 24 pkt

Marian Odachowski

Możliwość komentowania jest wyłączona.