Usługi przewodnickie TMZD

IMG_6708

Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej

oferuje usługi przewodnickie:

 

1. Zwiedzanie zamku i wystaw w Muzeum Pogranicza 1 godz. 130 PLN

w języku angielskim lub niemieckim 1 godz. 250 PLN

 

2. Zwiedzanie Działdowa 2 godz. 200 PLN

w języku angielskim lub niemieckim 2 godz. 350 PLN

 

3. Zwiedzanie powiatu działdowskiego do 6 godz. 400 PLN

w języku angielskim lub niemieckim do 6 godz. 600 PLN

 

Usługi świadczą członkowie TMZD:

Marian Odachowski, Franciszek Skibicki,Ireneusz Tyburski

oraz pracownicy Muzeum Pogranicza:

Grzegorz Kluczek, Krzysztof Siemianowski, Radosław Wiśniewski

 

Wystawiamy faktury.

 

Kontakt:

Marian Odachowski

e-mail; marianola53@poczta.onet.pl

tel. 604 841 748

Zaproszenie na spotkanie TMZD

Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej

z okazji 100 rocznicy przyłączenia Działdowszczyzny do Polski

ZAPRASZA

na spotkanie swoich członków i sympatyków 16 stycznia o godz. 17,00

do Centrum Aktywności Organizacji Pozarządowych w Działdowie, ul. Zamkowa 6

W programie:

 • prezentacja: „Jak Działdowszczyzna została przyłączona do Polski”

 • omówienie założeń organizacyjnych powiatowego rajdu pieszego szlakiem przemarszu wojsk Frontu Pomorskiego 17-19 stycznia

 • dyskusja – Jak obchodzić 100- lecie przyłączenia Działdowszczyzny do Polski

Po spotkaniu otwarte zebranie Zarządu TMZD w sprawie przygotowań do Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego Członków Towarzystwa.

Marian Odachowski

Protokół Konkurs Plastyczny 2019

Protokół

z posiedzenia Komisji Konkursowej

powołanej do oceny prac w konkursie plastycznym organizowanym przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej pod hasłem: „Piękno mojej małej Ojczyzny”.

Komisja w składzie:

Justyna Konopka, Henryka Szymaniak i Jan Andrzej Walasek po obejrzeniu nadesłanych prac

postanowiła przyznać następujące nagrody:

 

I Weronika Zagórska klasa VII Szkoła Podstawowa nr 4 w Działdowie

CCF20191114_00000

II Aleksandra Skonieczna klasa VII Szkoła Podstawowa nr 4 w Działdowie

CCF20191114_00001

III Bartosz Ignaszewski klasa VII Szkoła Podstawowa nr 4 w Działdowie

CCF20191114_00002

oraz 3 równorzędne wyróżnienia:

 

 1. Igor Jagielski klasa VI Szkoła Podstawowa nr 4 w Działdowie

   

 2. Patrycja Kruszewska klasa VII Szkoła Podstawowa nr 4 w Działdowie

   

 3. Wiktoria Smyk klasa VI Szkoła Podstawowa nr 4 w Działdowie

Protokół Konkurs fotograficzny 2019 r.

Protokół

z posiedzenia Komisji Konkursowej

powołanej do oceny prac w konkursie fotograficznym organizowanym przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej pod hasłem: „Piękno mojej małej Ojczyzny” 2019 r.

Komisja w składzie:

Michał Budzyński, Karol Wrombel, Ryszard Makszyński, Rajmund Szczepański po obejrzeniu nadesłanych prac postanowiła nie przyznawać nagród za I, II i III miejsce.

Jednocześnie przyznano 3 równorzędne wyróżnienia:

 

Działdowo

Marta Chojnacka Klasa I Ga Zespól Szkól nr 1 w Działdowie

za pracę „Ratusz w Działdowie”

 

3

Jakub Księżopolski Klasa I Ga Zespól Szkól nr 1 w Działdowie

za pracę „Fragment cmentarza żydowskiego w Działdowie

 

Klaudia Wroszkowska

Klaudia Wroszkowska Klasa IV G Zespól Szkól nr 1 w Działdowie

za pracę „Jezioro Zarybinek w Rybnie”

Konkurs plastyczny 2019

Nagrodzone prace w konkursie plastycznym „Piękno mojej małej Ojczyzny”
uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Szarych Szeregów w Lidzbarku.
Nauczyciel-opiekun Justyna Michalska
I. miejsce – Kacper Kraszewski
21CCF20191113_0000222
II. miejsce - Alicja Jerchewicz
19CCF20191113_0000120
III. miejsce – Weronika Grzywacz
17CCF20191113_0000018

Wyniki Konkursu Wiedzy o Powiecie Działdowskim

Działdowo, 8.11.2019 r

 

Protokół

z posiedzenia Komisji Konkursowej

powołanej do przeprowadzenia finału powiatowego w Konkursie Wiedzy o Powiecie Działdowskim organizowanego przez: Starostwo Powiatowe w Działdowie, Szkołę Podstawową

nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej.

 

Komisja w składzie:

Marian Odachowski Przewodniczący

Krystyna Mroczkowska Członek

Ewa Sotomska Członek

Ireneusz Tyburski Członek

 

po dokonaniu oceny zadań testowych i podliczeniu wyników stwierdza co następuje:

 

1. W finale powiatowym Konkursu Wiedzy o Powiecie Działdowskim w kategorii szkół podstawowych wzięło udział 24 uczniów reprezentujących 10 szkół z terenu powiatu działdowskiego. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosiła 40.

Największą liczbę punktów uzyskali kolejno:

 

 1. Bartosz Bilski Szkoła Podstawowa nr 1 w Lidzbarku 40 pkt
 2. Natalia Stawicka Szkoła Podstawowa w Dłutowie 26 pkt
 3. Oliwia Sobocińska Szkoła Podstawowa w Burkacie 22 pkt
 4. Adam Piórek Szkoła Podstawowa nr 1 w Działdowie 21 pkt

5. Paweł Krysiak Szkoła Podstawowa nr 1 w Lidzbarku 20 pkt

 

2. W finale powiatowym Konkursu Wiedzy o Powiecie Działdowskim w kategorii szkół średnich wzięło udział 19 uczniów reprezentujących 8 szkół z terenu powiatu działdowskiego. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosiła 40.

Największą liczbę punktów uzyskali kolejno:

 

 1. Miłosz Keczmerski Zespól Szkół nr 1 w Działdowie 25 pkt

 2. Kacper Czajkowski Zespól Szkół nr 1 w Działdowie 23 pkt

 3. Patryk Szmyt Zespół Szkół w Lidzbarku 20 pkt

 4. Kacper Grzymkowski Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

  w Iłowie-Osadzie 19 pkt

 5. Juliusz Pieckowski Zespól Szkół nr 1 w Działdowie 18 pkt

   

Marian Odachowski