Zaproszenie na Walne Zgromadzenie – 24.05.2023 r.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej
13-200 Działdowo, ul. Grunwaldzka 7, KRS 0000045577

tel. 604 841 748
ZAPRASZA

na Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa,

które odbędzie się w dniu 24.05.2023 r.
o godz. 15,45 I termin, II termin o godz. 16,00
w centrum Aktywności Organizacji Pozarządowych
w Działdowie przy ul. Zamkowej 6

Porządek:
1. Otwarcie i powitanie gości.
2. Wybór przewodniczącego zebrania.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
4. Powołanie Komisji Mandatowej oraz Komisji Wnioskowej.
5. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
9. Dyskusja.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i udzielenia absolutorium
Zarządowi.
11. Dyskusja, wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.
W trakcie będą przyjmowane zapisy na autokarową wycieczkę po powiecie
działdowskim.
Na naszej stronie: www.tmzd.whshost.com w zakładce dokumenty znajdują się:
– sprawozdanie merytoryczne za 2022 rok
– bilans
– rachunek wyników
– ujednolicony tekst statutu po zmianach
W trakcie obrad będą przyjmowane składki członkowskie.

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie

Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej

13-200 Działdowo, ul. Grunwaldzka 7, KRS 0000045577

tel. 604 841 748

ZAPRASZA

 

na Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa,

które odbędzie się 13 września 2022 r.

o godz. 15,45 I termin, II termin o godz. 16,00

w centrum Aktywności Organizacji Pozarządowych

w Działdowie przy ul. Zamkowej 6

Porządek:

 

 1. Otwarcie i powitanie gości.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
 4. Powołanie Komisji Mandatowej oraz Komisji Wnioskowej.
 5. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 9. Dyskusja.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i udzielenia absolutorium Zarządowi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składek czonkowskich.
 12. Dyskusja, wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

 

W trakcie będą przyjmowane zapisy na autokarową wycieczkę po powiecie działdowskim szlakiem Karola Małłka, walk wrześniowych i walu granicznego.

 

Na naszej stronie: www.tmzd.whshost.com w zakładce „Dokumenty TMZD” znajdują się:

 • sprawozdanie merytoryczne za 2021 rok
 • bilans
 • rachunek wyników
   

W trakcie obrad będą przyjmowane składki członkowskie /12 zł/

Zaproszenie na spotkanie mikołajkowe

Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej

ZAPRASZA

na spotkanie mikołajkowe swoich członków i sympatyków

7 grudnia o godz. 16,00 do

Centrum Aktywności Organizacji Pozarządowych

w Działdowie ul. Zamkowa 6

W programie:

 • promocja książki Elżbiety Zakrzewskiej „Maseczki szyte na miarę”

 • mini kiermasz wydawnictw TMZD, w tym kalendarz na 2022 rok „Działdowszczyzna na starych kartach pocztowych”

 • aukcja stroików i kartek świątecznych Henryki Szymaniak

Dla wszystkich uczestników niespodzianka od Mikołaja

Marian Odachowski

 204967041_4334835129900940_833206705416387602_n IMG_20211104_200821_3